CÁCH LỰA TỪ KHOÁ ORDER  :

Bước 1 :  các bạn vào web https://translate.google.com/

Bước 2 :  viết từ khóa sản phẩm muốn tìm kiếm theo nhãn hiệu như CK , IPHONE , ZARA ..vv..vv   hoặc là tên gọi sản phẩm .

Ví dụ như hình từ khóa kiếm là áo thun T-shirt

lua tu khoa order - orderworld

Bước 3 : copy từ khóa tiếng hoa vào thanh tìm kiếm bên web taobao.

lua tu khoa de order taobao

MỘT VÀI LINK THAM KHẢO ORDER :

PHÂN LOẠI CÁC MẶT HÀNG

FASHION FOR WOMEN

Mỗi link dưới đây bao gồm rất nhiều sản phẩm ( có hàng trăm trang) mỗi hình là một link sản phẩm riêng ( click vào hình để xem rõ thông tin của sp).

  1. Sơ Mi:

+ Sơ Mi Dài Tay:
http://list.taobao.com/browse/16-162104/n-0-false—————g,giydmnrxhizdsnbugq–g,giydmnrxhkz2juhe——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-coefp-0-all-162104.htm#ListSellerRecommended

+ Sơ Mi Tay Lửng:
http://list.taobao.com/browse/16-162104/n-0-false—————g,giydmnrxhizdsobwge–g,giydmnrxhldn7n6wf7holn6w2dsa——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-coefp-0-all-162104.htm#ListSellerRecommended

+ Sơ Mi Ngắn Tay:
http://list.taobao.com/browse/16-162104/n-0-false—————g,giydmnrxhizdsnbugy–g,giydmnrxhlhn5uhe——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-coefp-0-all-162104.htm#ListSellerRecommended

+ Sơ Mi Không Tay:
http://list.taobao.com/browse/16-162104/n-0-false—————g,giydmnrxhizdsnbugy–g,giydmnrxhlhn5uhe———————40-list-coefp-0-all-162104.htm#ListSellerRecommended

+ Link Paipai:
http://list.paipai.com/list/0,20501-0,27157-0,20513/p-1-40-dnrecmd-20513–3-4-7——4–128-128————.shtml&ADTAG=367.2.1

2. Áo Hai Dây

+ Link Taobao
http://list.taobao.com/browse/16-162105/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162105.htm

+ Link Paipai:
http://list.paipai.com/list/0,20501-0,27157-0,20502/p-1-40-dnrecmd-20502–3-4-7——4–128-128————.shtml&ADTAG=367.2.1

3. T-Shirt:

+ T- Shirt Không Tay
http://list.taobao.com/browse/16-50000671/t-0—————-g,giydmnrrhizdsnbugy–g,giydmnrrhlhn5uhe——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000671.htm

+ T-Shirt Ngắn Tay
http://list.taobao.com/browse/16-50000671/t-0—————-g,giydmnrrhizdsnbugu–g,giydmnrrhk3mzuhe——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000671.htm

+ T-Shirt Tay Lỡ
http://list.taobao.com/browse/16-50000671/t-0—————-g,giydmnrrhizdsobwge–g,giydmnrrhldn7n6wf7holn6w2dsa——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000671.htm

+ T-Shirt Dài Tay
http://list.taobao.com/browse/16-50000671/t-0—————-g,giydmnrrhizdsnbugq–g,giydmnrrhkz2juhe——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000671.htm

+ Link Paipai:
http://list.paipai.com/list/0,20501-0,27157-0,20506/p-1-40-dnrecmd-20506–3-4-7——4–128-128————.shtml&ADTAG=367.2.1

4.Hàng SILK – Voan :

+ Link Taobao
http://list.taobao.com/browse/16-162116/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162116.htm

+ Link Paipai:
http://search1.paipai.com///0_2C20501_2D0_2C27157_2D0_2C20538/p-1-40-dnrecmd-20538–3-4-3-0-0-0-0-0-4-2-512-128————-.html&ADTAG=367.2.1

5. Áo đôi :

+ T-Shirt
http://list.taobao.com/browse/16-1626-50000713/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000713.htm

+ SơMi
http://list.taobao.com/browse/16-1626-50000714/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000714.htm

+ Len – Dệt Kim
http://list.taobao.com/browse/16-1626-50000715/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000715.htm

+ Áo Khoác
http://list.taobao.com/browse/16-1626-50000716/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000716.htm

+ Quần
http://list.taobao.com/browse/16-1626-50000717/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000717.htm

=

6. Hàng Chất Liệu LEN:

+ Áo Dài Tay
http://list.taobao.com/browse/16-162103/t-g,giydmnzshizdsnbugq–g,giydmnzshkz2juhe———————40-list-commend-0-1,2-162103.htm

+ Áo Tay Lỡ
http://list.taobao.com/browse/16-162103/t-g,giydmnzshizdsojthe–g,giydmnzshldn7n6wf7holn6w2dsmhk6syi———————40-list-commend-0-1,2-162103.htm

+ Áo Ngắn Tay
http://list.taobao.com/browse/16-162103/t-g,giydmnzshizdsnbugu–g,giydmnzshk3mzuhe———————40-list-commend-0-1,2-162103.htm

+ Áo Không Tay
http://list.taobao.com/browse/16-162103/t-g,giydmnzshizdsnbugy–g,giydmnzshlhn5uhe———————40-list-commend-0-1,2-162103.htm

+ Áo Hai Trong Một
http://list.taobao.com/browse/16-162103/t-g,giydmnzshizdsojuga–g,giydmnzshk3p5ph6ztlq———————40-list-commend-0-1,2-162103.htm

+ Link Paipai:
http://list.paipai.com/list/0,20501-0,27157-0,20525/p-1-40-drecommend-20525–3-4-7——4–128-128————.shtml

=

7. Hàng Dệt Kim – Móc:

+ Link Taobao
http://list.taobao.com/browse/16-50000697/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000697.htm

+ Link Paipai
http://list.paipai.com/list/0,20501-0,27157-0,20519/p-1-40-dnrecmd-20519–3-4-7——4-2-512-128————.html&ADTAG=367.2.1

=

8. JEANS:

+ Áo Khoác Jeans
http://list.taobao.com/browse/16-50000722-162107/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162107.htm

+ Váy Jeans
http://list.taobao.com/browse/16-50000722-162305/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162305.htm

+ Quần Jeans
http://list.taobao.com/browse/16-162205/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162205.htm

+ Áo Gilê
http://list.taobao.com/browse/16-50000722-50000723/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50000723.htm

=

9. Áo Khoác:

+ Áo Khoác Ngắn
http://list.taobao.com/browse/16-50005844/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50005844.htm

+ Áo Vest
http://list.taobao.com/browse/16-50008897/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50008897.htm
=

10. Quần:

+ Quần Dài
http://list.taobao.com/browse/16-1622-162201/t-1—————————————40-list-commend-0-all-162201.htm

+ Quần Ngố
http://list.taobao.com/browse/16-162203/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162203.htm

+ Quần Sooc
http://list.taobao.com/browse/16-1622-162202/t-1—————————————40-list-commend-0-all-162202.htm

+ Quần Yếm
http://list.taobao.com/browse/16-1622-162206/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162206.htm http://list.taobao.com/browse/16-1622-162206/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162206.htm

11. Váy:

+ Váy Dài
http://list.taobao.com/browse/16-1623/t-0—————-g,giydmobrhizdsojwgm–g,giydmobrhkz2jsfz——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-1623.htm

+ Váy Vừa
http://list.taobao.com/browse/16-1623/t-0—————-g,giydmobrhizdsojwgi–g,giydmobrhllnbsfz——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-1623.htm

+ Váy Ngắn
http://list.taobao.com/browse/16-1623/t-0—————-g,giydmobrhizdsojwg4–g,giydmobrhk3mzsfz——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-1623.htm

+ Váy Liền
http://list.taobao.com/browse/16-50010850/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50010850.htm

+ Váy liền hai dây
http://list.taobao.com/browse/16-50010850/t-0—————-g,gm2dgmbrhizdsojwgq–g,gm2dgmbrhk27lnhyzc4q——————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-50010850.htm

+ Link Paipai
http://search1.paipai.com///0_2c20501-0_2c20618-0_2c28004/p-1-40-dnrecmd-28004–3-4-3-0-0-0-0-0-4–128-128————-.html?ADTAG=367.2.2

12. Quần + Áo :

+ Bộ Áo + Váy
http://list.taobao.com/browse/16-1624-162401/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162401.htm

+ Bộ Áo + Quần
http://list.taobao.com/browse/16-1624-162404/t-0————————————1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b–40-grid-commend-0-all-162404.htm

13. Giày Dép:

+ Giày Cao Gót
http://list.taobao.com/browse/50006843/t-0—————-g,giytqobxhizdqnryha–g,giytqobxhk22lufm———————40-grid-commend-0-all-50006843.htm

+ Giày Vải
http://list.taobao.com/browse/50006843/t-0—————-g,giytqobxhizdqnrzge–g,giytqobxhk32xmv42cwa———————40-grid-commend-0-all-50006843.htm

+ Link Taobao
http://list.taobao.com/browse/50006842/t-0—————————————20-grid-commend-0-all-50006842.htm

+ Link Paipai
http://list.paipai.com/list/0,21001-0,21002/p-1-40-drecommend-21002———-2—128————.html?ADTAG=388.20.7

14. PHỤ KIỆN

+ Trang Sức
http://list.taobao.com/browse/1705/t-0—————————————40-grid-commend-0-all-1705.htm

+ Dây Chuyền
http://list.taobao.com/browse/1705/t-0—————-g,giydaobwhizdcmbthe–g,giydaobwhlh65qnu———————40-grid-commend-0-all-1705.htm

+ Vòng – Lắc Tay
http://list.taobao.com/browse/1705/t-0—————-g,giydaobwhizdcmbuga–g,giydaobwhlfnnqnu———————40-grid-commend-0-all-1705.htm

+ Kẹp Tóc – Cột Tóc
http://list.taobao.com/browse/1705/t-0—————-g,giydaobwhi2demrugy–g,giydaobwhk32fswo———————40-grid-commend-0-all-1705.htm

+ Khăn
http://list.taobao.com/browse/50010404-50007003/t-0——95———————————40-grid-commend-0-all-50007003.htm

+ Thắt Lưng
http://list.taobao.com/browse/50010404-302903/t-0——95———————————40-grid-commend-0-all-302903.htm

+ Underwear
http://list.taobao.com/browse/1625/t-0——95———————————40-list-commend-0-all-1625.htm

 

PHÂN LOẠI THEO THƯƠNG HIỆU

– FASHION FOR WOMEN –


Mỗi link dưới đây bao gồm rất nhiều sản phẩm ( có hàng trăm trang) mỗi hình là một link sản phẩm riêng ( click vào hình để xem rõ thông tin của sp).

=====

+ Abercrombie Fitch
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,ifrgk4tdojxw2ytjmuqem2lumnua—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ AnnaSui
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,mfxg4yjaon2ws—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ American Eagle
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,ifwwk4tjmnqw4icfmftwyzi—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ Chloe
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,mnugy33f—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ EDC
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,ivceg—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ GAP
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,i5ava—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ LEE
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,jrcuk—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ Max Mara
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,nvqxqidnmfzgc—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ MNG
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,jvheo—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ Miss Sixty
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,jvuxg4zaonuxq5dz—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ Only
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,n5xgy6i—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

+ Vero Moda
http://search1.taobao.com/browse/16/t-g,ozsxe3zanvxwiyi—————-40–commend-0-all-16.htm?at_topsearch=1

 

FASHION FOR PREGNANT WOMEN (BÀ BẦU)

+ Váy cho bà bầu
http://search1.taobao.com/browse/50005998-50002664/n-0-false—————g,giydamzshizdqmbrhe–g,giydamzshlknbof6zc4q—–g,2tilrpwxwa—————-40-grid-coefp-0-all-50002664.htm

 

+ Áo bà bầu

http://search1.taobao.com/browse/50005998-50002664/n-0-false—————g,giydamzshiytcobsgmya–g,giydamzshlknbof6zhh5fqq—–g,2tilrpwxwa—————-40-grid-coefp-0-all-50002664.htm

+ Quần bà bầu:

http://search1.taobao.com/browse/50005998-50002664/n-0-false—————g,giydamzshiztembtg4–g,giydamzshlknbof623ilhjf74m—–g,2tilrpwxwa—————-40-grid-coefp-0-all-50002664.htm

+ Legging ( tất quần) cho bà bầu mặc với váy, vừa ấm lại vừa đẹp

http://search1.taobao.com/browse/50005998-50002664/n-0-false—————g,giydamzshiytcobsgi4a–g,giydamzshk2pfnoxx7rq—–g,2tilrpwxwa—————-40-grid-coefp-0-all-50002664.htm

+ Áo len :

http://search1.taobao.com/browse/50005998-50002664/n-0-false—————g,giydamzshizdsnzsgi–g,giydamzshlb2xuwc—–g,2tilrpwxwa—————-40-grid-coefp-0-all-50002664.htm

 

+ Áo chống tia xạ cho các mẹ dùng computer thường xuyên

http://search1.taobao.com/browse/50010398/n-g,w7alp6gj4q—————-40–commend-0-all-50010398.htm?at_topsearch=1

 

Ngoài ra còn nhiều đồ khác, nếu các bạn có nhu cầu xin liện hệ nick: tomorrowlt@yahoo.com để được tư vấn.

 

FASHION FOR MEN


Mỗi link dưới đây bao gồm rất nhiều sản phẩm ( có hàng trăm trang) mỗi hình là một link sản phẩm riêng ( click vào hình để xem rõ thông tin của sp).

1. Áo Khoác:

+ Link Taobao
http://list.taobao.com/browse/30-50010685/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-50010685.htm

+ Link Paipai
http://list.paipai.com/list/0,22001-0,27598-6,4/p-1-40-drecommend-27598–3-4-7——2—128——4——.shtml

2. Vest:
http://list.taobao.com/browse/30-50000439/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-50000439.htm

3. Quần Jeans:

+ Link Taobao
http://list.taobao.com/browse/30-50010167/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-50010167.htm

+ Link Paipai
http://list.paipai.com/list/0,22001-0,27604-4,1/p-1-40-drecommend-27604–3-4-7——2—128—-1——–.shtml

4. Quần :
http://list.taobao.com/browse/30-3035/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-3035.htm

5. T – Shirt:

Link Taobao:
http://list.taobao.com/browse/30-50000436/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-50000436.htm

Link Paipai
http://list.paipai.com/list/0,22001-0,27597-5,2/p-1-40-drecommend-27597–3-4-7——2–128-128—–2——-.shtml

6. Sơ Mi:
http://list.taobao.com/browse/30-50000437/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-50000437.htm

7. Áo Len:
http://list.taobao.com/browse/30-50000557/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-50000557.htm

8. Dệt Kim:
http://list.taobao.com/browse/30-50000558/t-0———yes———————2——5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,-b-y-40-grid-commend-0-all-50000558.htm

9. Phụ Kiện:
http://list.taobao.com/browse/50010404/t-95———————————40–commend-0-all-50010404.htm

+ Thắt lưng:
http://list.taobao.com/browse/50010404-302903/t-0——95———————————40–commend-0-all-302903.htm

+ Nón:
http://list.taobao.com/browse/50010404-302910/t-0——95———————————40–commend-0-all-302910.htm

+ Khăn quàng cổ:
http://list.taobao.com/browse/30-3029-302904/t-all-302904.htm

+ Khuy:
http://list.taobao.com/browse/50010404-302909/t-0——95———————————40–commend-0-all-302909.htm

+ Cà–vạt:
http://list.taobao.com/browse/30-3029-302902/t-all-302902.htm

+ Găng Tay:
http://list.taobao.com/browse/30-3029-302906/t-all-302906.htm

 

  • Khăn choàng

http://ebran.taobao.com/

http://yihaoku.taobao.com/?search=y
http://rglt.taobao.com

  • Thắt lưng

http://item.taobao.com/item.htm?id=5829403669

http://item.taobao.com/item.htm?id=3494187375

http://item.taobao.com/item.htm?id=2598636468

 

  • Nón Rơm

 

http://beautys.taobao.com ( Trang Sức, nón rơm )
http://shop33531822.taobao.com/ ( Gối hơi, khăn lót, nón rơm )
http://shop35982812.taobao.com/?search=y ( Nón + Trang sức )

 

  • Legging 

http://anyon.taobao.com/?search=y
http://yxge.taobao.com/ ( Cây dù cầm tay )
http://lilbour.taobao.com/
http://0618yx.taobao.com/ ( Chuyện legging )

http://pinkyao.taobao.com/?search=y

 

  • Bras, chip cực kute

http://raoji.taobao.com/

 

  • Tóc giả.

http://vivianwig.taobao.com/
http://kuailecf.taobao.com
http://baimeifang.tmall.com
http://siyemwig.taobao.com
http://vivianwig.taobao.com

 

  • Đồ dùng Học tập “BookStore”

http://umi.tmall.com/shop/viewShop.htm?prc=1&search=y
http://yize.tmall.com/?search=y
http://ayixuan.taobao.com/ ( Dụng cụ ngày thường )
http://letao818.taobao.com/ ( Tập bút Chuyên bán sỉ )
http://uiart.taobao.com/ ( Dép trong nhà, tập bút…)
http://wojiayou.taobao.com/?search=y ( Chuyên Bút ĐỘC )
http://shop61467789.taobao.com/?search=y ( Dụng cụ học sinh )
http://momoi.taobao.com/?search=y
http://shop60316173.taobao.com/?search=y ( Chuyên bán sỉ )
http://51cherry.taobao.com/?search=y
http://yize.tmall.com/ ( Shop KOREA )

 

  • Thời trang Nữ Đầm Dạ Hội

http://chuangyihu.taobao.com/

http://item.taobao.com/item.htm?id=5065456964

http://taotaobag.taobao.com/

 

 Thời Trang Trẻ Em

 

http://aimei-girl.taobao.com/?search=y
http://briland.taobao.com/
http://pinpo.taobao.com/
http://angelhan.taobao.com/?asker=wangwang
http://hiplay.taobao.com/
http://sunbean.taobao.com/
http://haitiancheng.taobao.com/
http://mycare.taobao.com/
http://gdjm.taobao.com/
http://babylemon.taobao.com/

 

Thời trang Couple – Gia đình
http://esyy.taobao.com/
http://thecouplepig.tmall.com/shop/viewShop.htm?prc=1
http://ba-baby.taobao.com/

 

Thời trang nữ

http://shop60882241.taobao.com/ ( Đầm HONG KONG )
http://ciaodafanfan.taobao.com/ ( Đầm HONG KONG )

http://shop36914524.taobao.com/
http://gongzhushan.taobao.com/ ( Thời Trang KOREA )
http://aishangchen.tmall.com/shop/viewShop.htm ( Thời trang Công Sở )
http://newme.taobao.com/ ( Đầm CAO CẤP )

http://shop36081203.taobao.com/
http://shop.paipai.com/474637420/?PTAG=10.1.98
http://shop36670758.taobao.com/
http://guangzhoufuzhuang.taobao.com/
http://shop57283633.taobao.com/
http://sugargirl.taobao.com/
http://xqrnz.mall.taobao.com/
http://jielan.taobao.com/
http://crownpanda.taobao.com/ (áo thun + sơ mi + other)
http://shop36367514.taobao.com/
http://bossini.taobao.com/
http://airuiya.taobao.com/ (áo thun)
http://rely-beauty.taobao.com/
http://wslz.taobao.com/
http://ot520.taobao.com/
http://yufurong.taobao.com/
http://abc123.taobao.com/
http://wwhk.taobao.com/
http://othermix.mall.taobao.com/
http://qiustyle.taobao.com/
http://shop33167794.taobao.com/
http://elstudio.taobao.com/
http://qianlixiulm.mall.taobao.com/
http://shop33181810.taobao.com/
http://shop33614390.taobao.com/
http://shop10771667.taobao.com/
http://shop33525322.taobao.com/ (đầm mùa hè – đang thịnh hành)
http://rely-beauty.taobao.com/
http://shop57019786.taobao.com/
http://shop34198757.taobao.com/
http://shop10771490.taobao.com/ (đầm)
http://saharra.taobao.com/
http://shop36076996.taobao.com/
http://52ruili.taobao.com/
http://yilian00.taobao.com/
http://shop34683930.taobao.com/
http://meilixuanyan07.taobao.com/
http://yilian00.taobao.com/
http://shop36141063.taobao.com/
http://shop34184433.taobao.com/
http://shop35986504.taobao.com/
http://mrmian.taobao.com/
http://shop35839910.taobao.com/
http://shop36046148.taobao.com/
http://shop33091054.taobao.com/
http://beauti.taobao.com/ (uy tín)
http://shop34506186.taobao.com/ (quần áo
http://shop35669768.taobao.com/ (quần áo , uy tín)
http://shop33929123.taobao.com/ (hàng chất lượng
http://shop33049302.taobao.com/ (hàng chất lượng
http://shop57827270.taobao.com/ (hàng chất lượng – váy)
http://shop35710390.taobao.com/ (hàng chất lượng)
http://shop35456812.taobao.com/ (hàng chất lượng)
http://shop33265834.taobao.com/ (hàng chất lượng)
http://shop34255706.taobao.com/
http://shop35664173.taobao.com/
http://shop34214961.taobao.com/
http://shop34359857.taobao.com/
http://shop35237864.taobao.com/
http://shop34182126.taobao.com/
http://shop36227315.taobao.com/
http://shop35664173.taobao.com/
http://shop34913494.taobao.com/
http://shop34118105.taobao.com/
http://shop33852970.taobao.com/
http://shop35561421.taobao.com/
http://shop34650944.taobao.com/
http://shop35822978.taobao.com/
http://www.vancl.com/VT/VTindex.html

(áo thun hình – chất liệu tốt)

http://list.taobao.com/browse/16-500…ion=1&ssid=r18

(Quần jean)

http://search.taobao.com/search?ssid…9%D8%BC%FC%D7%

(đầm jean)

http://list.taobao.com/browse/16-162…0-all-1622.htm

(quần yếm)

http://list.taobao.com/browse/16-162…ion=1&ssid=r18

(quần short)

http://list.taobao.com/browse/16-162…tion=1&ssid=r6

(váy dài – dành cho đi biển, mùa hè)

http://search.taobao.com/search?ssid…earch1&qsr=yes

(đầm)

http://list.taobao.com/browse/16-162…ion=1&ssid=r18

(váy ngắn)

 

Thời trang nam:
http://shop34913494.taobao.com/
http://shop.paipai.com/4367353
http://shop34358288.taobao.com/
http://shop.paipai.com/867895723
http://shop.paipai.com/178897392
http://gzds.mall.taobao.com/
http://jackjones.taobao.com/
http://deeremarchi.taobao.com/
http://cochc.taobao.com/
http://bossini.taobao.com/
http://shop58437253.taobao.com/ (thun + sơ mi)
http://deeremarchi.taobao.com/ (thun + sơ mi + quần)
http://jancenay.taobao.com/

 

Túi xách

http://shop34634972.taobao.com/
http://shop36547921.taobao.com/?search=y ( Ví cầm tay sang trọng )
http://wsport.taobao.com/ ( Sport Addidas chuẩn )

http://5188bag.mall.taobao.com/
http://shop35910950.taobao.com/
http://socoolbag.taobao.com/
http://shop35347615.taobao.com/
http://shop36057449.taobao.com/
http://heilin-girls.taobao.com/
http://socool.taobao.com/
http://superloverlaj.mall.taobao.com/
http://5188bag.mall.taobao.com/
http://pkfs.mall.taobao.com/
http://fy.taobao.com/
http://yyxb.mall.taobao.com/
http://shop33414578.taobao.com/
http://emini.mall.taobao.com/
http://jessiejane.taobao.com/
http://ma-yun.taobao.com/
http://mpnd.taobao.com/
http://lxnh.taobao.com/
http://lefeel.taobao.com

 

THẾ GIỚI GIẦY DÉP

http://shop35789335.taobao.com/
http://3bearshome.taobao.com/
http://midago.taobao.com/
http://angel2046.taobao.com/

Giày cao gót – Búp bê
http://caoyf.taobao.com/
http://shop34028336.taobao.com
http://sk1984.taobao.com/?search=y
http://wnsdl.taobao.com/
http://jlw520.taobao.com/
http://lijiuqiang10598.taobao.com/?search=y
http://shop36604281.taobao.com/?search=y
http://shop34028336.taobao.com/?search=y (Giầy búp be )
http://shop36702927.taobao.com/
http://shop33892930.taobao.com/http://shop34498847.taobao.com/
http://honeygirl.taobao.com/
http://prometheusbe.mall.taobao.com/
http://befeny.taobao.com/
http://aile.mall.taobao.com/
http://shop57299539.taobao.com/
http://shop57300224.taobao.com/
http://tianyishenghuo.taobao.com/
http://shop57934921.taobao.com/
http://shop57299632.taobao.com/
http://shop58680818.taobao.com/
http://shop57302701.taobao.com/
http://shop58875890.taobao.com/

Tai nghe – Iphone

http://hctx.taobao.com  ( Vỏ Iphone 4 )
http://fete.taobao.com
http://shop65151685.taobao.com (Linh kiện vi tính)
http://hx-usb.taobao.com (Usb)
http://shop35302213.taobao.com (Iphone trang trí)
http://loveyou13149.taobao.com
Đồ hello kitty _ Mickey
http://shop33768187.taobao.com/
http://sanrioxinwen.taobao.com/
http://sweetkitty.taobao.com/
http://cutiesbb.mall.taobao.com/
http://zjkt.taobao.com/
http://yoyocici.taobao.com/
http://tangguojie.taobao.com/search-…ckedRange=true

Đồ nữ Taobao
http://shop33929123.taobao.com/

(hàng chất lượng)

http://shop33049302.taobao.com/

(hàng chất lượng)

http://shop57827270.taobao.com/

(hàng chất lượng)

http://airuiya.mall.taobao.com/

(áo phông teen)

http://shop36345556.taobao.com/

(cho nam và nữ: kính,túi, nước hoa, đồng hồ, đồ dùng đánh golf)

http://shop34255706.taobao.com/
http://shop57037552.taobao.com
http://shop34214961.taobao.com/
http://shop57789773.taobao.com/
http://shop34359857.taobao.com/
http://shop35237864.taobao.com/
http://shop34182126.taobao.com/
http://shop36227315.taobao.com/
http://shop35664173.taobao.com/
http://shop34118105.taobao.com/
http://shop36504189.taobao.com/
http://kaixingui.mall.taobao.com/
http://coyenoeyd.mall.taobao.com/
http://wwhk.mall.taobao.com/

(hàng chất lượng)

http://vivicam.mall.taobao.com/

(hàng chất lượng)

http://shop35710390.taobao.com/

(hàng chất lượng)

http://shop35456812.taobao.com/

(hàng chất lượng)

http://shop34480890.taobao.com/
http://shop36141063.taobao.com/
http://114602412.paipai.com/(giày

nữ)

http://shop33576514.taobao.com/

(giày)

http://shop57302957.taobao.com/

(giày)

http://shop57299539.taobao.com/
Đồ thần tượng:

TVXQ- DBSK
http://search.taobao.com/search?at_t…em&q=TVXQ&cat=
http://shop33258423.taobao.com/searc…ckedRange=true
http://shop33258423.taobao.com/searc…ckedRange=true
http://search.taobao.com/search?q=tv…q+%CD%AC%BF%EE
http://guaqi77.taobao.com/search-cat…ckedRange=true
http://always-keep-the-faith.taobao….ckedRange=true
http://always-keep-the-faith.taobao….ckedRange=true
http://fans-show.taobao.com/search-c…ckedRange=true
http://shop34526571.taobao.com/searc…ckedRange=true
http://shop34578647.taobao.com/searc…ckedRange=true

SuJu
http://search.taobao.com/search?at_t…x=7&sort=coefp
http://fans-show.taobao.com/search-c…ckedRange=true
http://shop33788107.taobao.com/searc…ckedRange=true
http://fansclub.taobao.com/search-ca…ckedRange=true

Big Bang
http://search.taobao.com/search?at_t…=Big+Bang&cat=
http://shop34526571.taobao.com/searc…ckedRange=true
http://shop34578647.taobao.com/searc…ckedRange=true

2PM-2AM
http://search.taobao.com/search?q=2p…mpass-1-c-3415
http://search.taobao.com/search?q=2p…s-2-c-50008898
http://search.taobao.com/search?q=2p…m+%CD%AC%BF%EE
http://search.taobao.com/search?at_t…tem&q=2am&cat=
http://search.taobao.com/search?q=2a…mpass-1-c-3415

Shinee
http://search.taobao.com/search?shop…earch&q=shinee
http://taopangzi.taobao.com/search-c…ckedRange=true
http://search.taobao.com/search?q=sh…s-2-c-50034587
http://search.taobao.com/search?q=sh…e+%CD%AC%BF%EE

SS501
http://search.taobao.com/search?shopf=newsearch&q=SS501
http://taopangzi.taobao.com/search-c…ckedRange=true
http://search.taobao.com/search?q=ss…1+%CA%D6%BB%FA

SNSD
http://search.taobao.com/search?shopf=newsearch&q=SNSD

2ne1
http://search.taobao.com/search?q=2n…1+%CD%AC%BF%EE

Link xưởng :

www.lelefushi.com

www.rihanfushi.com

www.chenxifushi.com ( HÀNG ĐẸP, CHẤT LƯỢNG )

www.yiranmeifushi.com

www.yiwenfushi.com

www.jiameifushi.com

www.eeshow.com ( đầm đẹp, nhận trên 10sp)

www.5taobao.net ( HÀNG TRUNG BÌNH )

www.mofayichu.com ( HÀNG TRUNG BÌNH, UY TÍN )

www.jj-fashion.com

Leave a Comment

- 1 = 1