Posts tagged with «mở shop online»

Case Study – Lần đầu mở shop Online(P3) – Kỹ năng Chăm Sóc Khách Hàng

22 May 2015 0

Chào mọi người, hẳn là sau khi đọc xong 2 phần đầu của Case Study: Lần đầu mở Shop Online với chủ đề Vốn – Nguồn hàng và Làm thế nào để Shop Online hoạt động, mọi người cũng đã khái quát được công việc cần phải làm, cũng như đã chuẩn bị sẵn sang […]