Bảng giá bán lẻ – Order Lẻ

Công Thức Tính Tiền Sản Phẩm:

GIÁ SP = [ GIÁ WEB + EMS + 20% PHÍ DỊCH VỤ ]  * TỶ GIÁ

Tiền Kg và Đóng Bao xem bên dưới, sau khi hàng về sẽ cân kg và tính riêng.

– Tỷ Giá: theo thời giá

– Giá web: là giá bán sản phẩm

– Phí Dịch vụ 20%: cách tính như sau (giá web + ems) x 0.2

EMS: là phí vận chuyển nội địa

OrderWorld-chu-thich-bang-gia-le

 A – EMS đối với Taobao, 1688, Alibaba:

+Tính theo công thức sau: giá EMS + 3 x (n-1)

trong đó  n là số lượng sản phẩm đặt cùng shop.

B – EMS đối với Xưởng:

Tính theo công thức sau: 10 + 2 x (n-1)

+  n là số lượng sản phẩm đặt cùng shop.

+ Đối với hàng xưởng EMS luôn luôn là 10 tệ.

* Sau khi hàng về sẽ tính tiền kg và đóng bao:

Tiền kg: 65k/kg

Tiền đóng bao: (đóng thùng catton, bao bố, bao nylon để chống ẩm ướt, tránh mất, nhầm hàng)

Dưới 1kg : miễn phí đóng bao

25 tệ /bao  đối với bao : 1kg->15kg.

50 tệ /bao đối với bao : 15kg trở lên.