Bảng giá Order Lẻ ( 1sp cũng nhận order)

Công Thức Tính Tiền Sản Phẩm:

GIÁ SP = [ GIÁ WEB +PVC + 15% PHÍ DỊCH VỤ ]  * TỶ GIÁ  + TIỀN KG VỀ VN

– Tỷ Giá: theo thời điểm mua hàng sẽ update.

– Giá web: là giá bán sản phẩm trên web.

– Phí Dịch vụ 15%: cách tính như sau (giá web + pvc)

– PVC: là phí vận chuyển nội địa TQ.

* Sau khi hàng về sẽ tính tiền kg :

Tiền kg về VN : 65k/kg

OrderWorld-chu-thich-bang-gia-le