Bảng Giá bán buôn quần áo – Order Sỉ

Với nhu cầu ngày càng tăng của các shop thời trang muốn nhập hàng Trung Quốc, nay Orderworld.vn cung cấp bảng giá bán buôn quần áo (Order sỉ):

Công Thức Tính Tiền: Giá SP = (giá web + PVC + tiền công) * tỷ giá + tiền Kg

Bàng giá tiền công / 1 sản phẩm:

bán buôn quần áo - bang gia si - orderworld - tien cong tung mon 1

PVC (là phí vận chuyển nội địa TQ): thường từ 10 đến 30 tệ/kg

Tỷ Giá : update theo từng thời điểm order

Tiền kg : 55k/kg

Hàng điện tử,hàng dễ vỡ,sản phẩm trên 100 tệ + 5% đến 10% Phí bảo hiểm.