Bảng giá Order Theo %

Công Thức Tính Tiền :  Giá SP = (Giá Web SP + PVC TQ + Phí % Mua Hàng) * Tỷ Giá + Tiền Kg Về VN

Bảng giá %  đã bao gồm phí mua hàng +  kiểm hàng trọn gói :

update bang gia theo phan tram

✔️ PVC (là phí vận chuyển nội địa TQ): thường từ 5-15 tệ trở lên/kg tùy mặt hàng.

✔️Tỷ Giá : update theo từng thời điểm order.

✔️Tiền kg : 55k/kg

✔️ P/S : Hàng điện tử, hàng dễ vỡ, sản phẩm giá trị cao trên 200 tệ + 5% đến 10% Phí bảo hiểm.

✔️Hotline tư vấn : +84908868240   +84908701011 (zalo / imess)